----------------------------------- Serene Sky Ned Sep 10, 2017 4:46 pm ----------------------------------- Theodoxus danubialis bi trebalo da resi problem tih tačkastih zelenih algi. Gaje ih ljudi sa foruma tako da ti neće biti problem da ih nabaviš. Ta braon prašina to bi trebalo da su diatomi prodju sami od sebe vremenom, ancistrus bi trebalo lako pod kontrolom da ih drži.