----------------------------------- oldwolf Čet Sep 21, 2017 8:56 pm ----------------------------------- U cvećarstvu je pravilo - odstraniti oštećene delove biljke, a isto važi i u akvaristici, jer trulež,ili ti nekakva bolest se širi ako se ne suzbija (dakle odrezati list koji je mlitav,žut ili već klonuo ....), ako ti je žao baciti bilkjku, odvoj je u karantin, probaj oporavak biljke, pa šta bude ...