----------------------------------- Peku Pet Jun 14, 2019 11:15 am ----------------------------------- Strpljenje je vrlina, pogotovu kad čekaš na odgovor godinu dana. Hehehe