----------------------------------- sputnik8 Ned Sep 02, 2018 6:35 pm ----------------------------------- I zanima me da li mogu da ubacim vodu sa hlorom tako da se ciklira nekih nedelju dana .... Mene takoše zanima koliko vremena treba da ispari hlor iz vode ?