----------------------------------- chaosad Sre Sep 25, 2019 11:55 am ----------------------------------- predobri uslovi za alge prejako(mada deluje tamno) i dugo svetlo i višak hraljivih materija izpodloge a malo brzo rastućih biljaka.U tim uslovima bi morao C02 barem probaj tečne Easy life Carbo ili Excel za 10-15 dana bi trebalo da nestanu alge a svetlo smanji na 5-6h ili samo 2 sijalice da rade 7-8h.Možda i previše hraniš pa od toga višak fosfata i nitrata a ne samo od podloge tako da nediraj ništa podlogu samo promeni uslove da dođe u ravnotežu.