----------------------------------- DiamondDragon Pon Avg 30, 2010 2:11 am ----------------------------------- Sve zavisi koliko je voda bila zagađena, tj. koliko je otrova bilo u njoj. Ako je voda u kojoj je bio aktivni ugalj čista, onda aktivni ugalj u sebi i nema nakupljenih otrova, pa niti može da ispušta ono što u sebi nema. Period od mesec dana se daje okvirno, a opet sve zavisi od stepena zagađenosti vode.