----------------------------------- joker Uto Feb 18, 2020 10:47 pm ----------------------------------- Ako je pustila pelcere, naravno da možeš da je razmnožiš. Prati koren i ako iz korena ide nova biljka, preseci i razmnoži.