----------------------------------- HORUS Pon Mar 30, 2020 2:36 pm ----------------------------------- Deluje vrlo pedantno. Braon podloga je odlična. Iskren da budem, razmišljam da se i ja prebacim na braon podlogu.