----------------------------------- bolan970 Pon Mar 30, 2020 6:04 pm ----------------------------------- Za panj ćeš da pitaš člana ovog foruma, pod imenom Horus. Znam samo da je iz prirode, a koja vrsta, nemam pojma :)