----------------------------------- HORUS Sub Mar 17, 2018 1:47 pm ----------------------------------- Nikolac, ovo nam je drugi akvarijum. Imamo i biljni od 200 litara.