----------------------------------- HORUS Ned Maj 17, 2020 9:02 pm ----------------------------------- U suštini, skoro sve je dogovoreno. Ostalo je da izračunamo cenu ručka, i da pokušam da obezbedim turistički vozić.