----------------------------------- Pecinac Uto Feb 20, 2018 11:18 am ----------------------------------- Smej se, smej... još bi se više smejao da si video moj osmeh dok sam ulazio u radnju, i facu kad sam izašao iz iste!!! A onda druga radnja, pa treća... već je razočarenje bilo prešlo u bes! :bang: