----------------------------------- No 1 Pet Dec 13, 2013 8:48 pm ----------------------------------- Mbune su biljojedi. Možes dosta video snimaka pogledati na raznim sajtovima, u vezi prirodnog staništa ,ovih ciklida. Različita su iskustva i mišljenja oko uredjenja akvarijuma. Neko voli alge neko ne. Akvarijum mora da ima dobru filtraciju. Lično preferiram da akvarijum u koliko tolikoj meri odslikava prirodno stanište ovih riba. Pesak granulacije što finije, od 1 do 3 mm, neko ide i na još finiju granulaciju. Ciklidi su ,,kopači,, i vole da prevrću dno s peskom-kvarcom. Kamenje oblutci, obrasli algama koje naravno služe kao hrana. Kod tebe su veće ribe ako se ne varam. Ubacivanjem par komada manjih ancistrusa , je pitanje kako će se ponašati odrasli primerci prema njima, tj.dal će nastradati.