----------------------------------- Uros Kg Čet Apr 08, 2021 9:54 pm ----------------------------------- Fotoperiod, tj. period upaljenog svetla bi trebao biti 6-8 sati dnevno. dakle otprilike koliko i traje dan od 8 do 16 ili 9-17, sam izaberi