----------------------------------- djordjije Ned Maj 03, 2009 12:42 pm Alge ----------------------------------- Alge su najprimitivnije biljke, ima ih čak i jednoćelijskih koje plivaju u vodi, ima ih takođe, višećelijskih koje se hvataju na staklo akvarijuma, bilje, kamenje, grejače i dr. Kao i sve biljke i alge za održavanje svog života koriste svetlo, ugljendioksid i hranljive mineralne materije. U vodama naših akvarijuma, koje su zasićene mnoštvom rastvorenih mineralnih materija veoma lako se stvaraju alge koje za svoj razvoj u takvim vodama nailaze na najbolju podlogu. Inače, alge ribama ne smetaju i one kao i sve ostale biljke upijaju ugljendioksid i ispuštaju kiseonik, ali postoje najsitnije, jednoćelijske alge koje su odlična hrana jednoćelijskim životinjama, infuzorijama (trepljarima). Trepljari škode ribama jer se u zamućenom akvarijumu veoma brzo namnože u neizmerno velikom broju i troše velike količine kiseonika koji tako nedostaje ribama koje u takvim slučajevima isplivavaju na površinu da bi došle do kiseonika iz vazduha. Kada uočimo da se akvarijum zamućuje, odmah treba prekontrolisati prečistač i ako postoje smetnje u njegovom radu treba ih odmah otkloniti. Istovremeno treba iz akvarijuma odliti 1/4 do 1/3 vode i naliti svežu vodu istog kvaliteta. Zbog ovih poteškoća svakodnevno treba kontrolisati uređaje akvarijuma kako ne bi dolazilo do poremećaja biološke ravnoteže. Već kod uređenja akvarijuma treba planirati da ga zasadimo što gušće i sa što više različitog bilja, ukoliko ne postupimo tako i bude zasađen sa malo bilja akvarijum će se po naseljavanju sa ribama veoma brzo zamutiti pošto će u vodi biti viška otpadnih materija koje sadrže azotna jedinjenja. Gusto zasađen akvarijum ne dozvoljava da se voda akvarijuma zamuti upijajući otpadne materije. Tako biljke upijanjem otpadnih materija njih uklanjaju i ne dozvoljavaju vodi da se zamuti. Alge su ustvari akvarijumski korov. Većina algi ne škodi ribama i biljkama, škode u toliko što se hvataju na lišće i biljkama smanjuju sposobnost asimilacije. Listove biljaka jedino oštećuju puževi i biljojede ribe koje se hrane algama. Najgore je u tome što se alge veoma uporno, pored ostalog, hvataju na stakla akvarijuma. Tako je ponekad veoma teško videti ribe kroz gustu naslagu algi na staklu akvarijuma.