----------------------------------- gambusia Pon Okt 14, 2019 9:01 pm ----------------------------------- Ja pod barbusima podrazumevam samo tetrazone bilo kog varijateta. Kad sam ih ja držao (davno je to bilo) bili su poznati i pod imenom Sumatra barb ili tiger barb (Puntigrus tetrazona). Spadaju u ribe koje najmanje gotivim jer su pogrešno svrstani kao ribe koje su tolerantne miroljubive, i da mogu bez problema da žive sa drugim ribama u istom akvarijumu. To su međutim ribe koje su izašle iz pakla. Omiljeni među ovim malim šarančićima su mi već pomenute titeje (cherry barb)... Kao da nisu rođaci sa tetrazonama.