----------------------------------- Doksas Pet Apr 05, 2019 7:14 pm ----------------------------------- Hvala za tu informaciju o umiranju to nisam znao. Ok, neka ih prirodi pa sta im Bog da.