----------------------------------- jana Sub Okt 24, 2009 8:11 pm ----------------------------------- Da li mogu da se drze u istom akvarijumu puzevi i acitrusi ili ce acitrusi jesti jaja puzeva i obrnuto?