----------------------------------- Aco83 Pon Mar 12, 2018 9:23 pm ----------------------------------- Odbija se od vatu i pravi mlaz ono malo ide sve kako treba i samo odjednom se krene odbijati i praviti mlaz