----------------------------------- Aco83 Uto Mar 13, 2018 9:02 pm ----------------------------------- Sve je dobro dok je čista vata kad se malo zaprlja sa zrncima pijeska ili komadićima od biljaka od toga se krene voda odbijati i stvara se onaj mlaz vode