----------------------------------- brzi Sub Mar 27, 2010 10:52 pm ----------------------------------- a i vodu sam pre toga menjao 50 % Litraza akvarijuma je 50l