----------------------------------- Peku Uto Apr 14, 2020 7:45 pm ----------------------------------- Imas problema sa bakterijama, eritromicin je rešenje. Drugo je "surface skimmer" kako god ga prevodili kod nas. U Akvašopu se moglo kupiti platno 1μm.