----------------------------------- Ludwigia Ned Jan 06, 2019 7:52 am ----------------------------------- Dalja diskusija treba da ide u smeru necijeg direktnog iskustva. 😁 To nam treba.