----------------------------------- Peku Pet Mar 01, 2019 3:22 pm ----------------------------------- Nema dominantnog mužijaka među ancistrusima. Prvo koji bude čuvao rupu i potomstvo premestiće drugog u neki nebeski akvarijum.