----------------------------------- nemanjask Sre Nov 23, 2011 12:53 am ----------------------------------- Takođe nisam imao problema, mada ako je akvarijum ispod granice potrebnog po zapremini, ako je ne ubiljen i nema mesta za skrivanje, neće se osećati prijatno pa iz toga može da proistekne agresija.