----------------------------------- Blue Sub Okt 15, 2016 8:24 am ----------------------------------- Naravno, samo napravi dobro rastvaranje gasa, to je ključni faktor, zbog koga mnogi ne vide prave benefite dodavanja. A i jeftinije je, naročito za veliki akvarijum. :)