----------------------------------- Blue Sub Jul 28, 2012 11:30 pm ----------------------------------- Jok, u svakom slucaju uzmi dobar iglicasti.