----------------------------------- Twister Pon Jul 20, 2015 8:30 pm ----------------------------------- ako je jedan, odba da hladi. postavi ga duva pod nekom kosinom u povrsinu vode.