----------------------------------- Soulsack Sre Dec 05, 2012 11:03 am ----------------------------------- @ No 1 - Da svakako, zaboravio da dodam i to, gornje ledjno peraje u oblliku spica , a zenka zaobljeno.