----------------------------------- chikavili Sre Dec 05, 2012 11:27 am ----------------------------------- Da li to sa ledjnim perajem vazi za sve korije ili samo za paleatusa?