----------------------------------- bojan86 Pon Apr 18, 2011 10:08 pm ----------------------------------- To ti je zato što ti je nana izložena svetlu. Ona voli slabije svetlo, tj. da se nalazi pod senkom neke druge biljke ili predmeta. Ili smanji osvetljenje (ali tada će ti patiti druge biljke) ili premesti nanu negde u zaklon.