----------------------------------- Djan Ned Dec 19, 2010 8:37 pm da li i kako cistiti mrestilicu dok su malci u njoj? ----------------------------------- da li i kako treba cistiti mrestilicu dok su malci u njoj? da li postaviti malo zbunaste trave na dnu mrestilice?