----------------------------------- Lenji Lisac Sub Dec 09, 2017 11:26 pm ----------------------------------- Mogu. Nego koju vrstu podrazumevas pod "algari takodje mali"?