----------------------------------- Peku Pet Jul 14, 2023 8:31 am ----------------------------------- To je nešto što ima smisla samo u morskoj akvaristici jer se u njoj nalazi veliki broj plangtonskih organizama a i skupa je da se napravi. Inače stara voda je prljava voda preko koje lako prenosiš napasti a teško koristan plangton. U slatkovodnoj nije da postoji opravdanje da koristiš prljavu vodu za start novog akvarijuma. Čista voda obično ne košta ništa, lako može da se obogati elementima ili dovede na željene parametre. Bakterije za filtraciju prenosiš preko filter materijala, podloge ili dekora. Ako sam te razumeo ti menjaš samo podlogu. U tom slučaju koristi staru vodu jer tako imaš manje šanse da pobiješ ribe. Ti ne startuješ novi akvarijum. Akvarijum će ti ući u miniciklus jer će se pojaviti rupa u broju korisnih bakterija zbog menjanja podloge. Ponovno cikliranje sistema ne bi trebalo da se desi. Možeš da kupiš neku hemiju za cikliranje ili onaj FFM. Serinu hemiju za cikliranjebih izbegao, FFM mislim da je bolje rešenje.