----------------------------------- Peku Sub Okt 26, 2019 2:57 pm ----------------------------------- Ja bih uklonio i postavio nove unutrašnje fuge.