----------------------------------- Ciskela Čet Jan 29, 2015 9:34 am ----------------------------------- naravno da sme ako imaš računicu...