----------------------------------- nesa69 Čet Jan 29, 2015 1:27 pm ----------------------------------- Destilovana je otprilike čist H2O u zavisnosti od kvaliteta aparature za destilaciju. RO nešto uklanja, nešto ostaje u zavisnosti od tipa uređaja, RO samo reverzibilna osmoza pa RO sa "zaboravio skraćenicu" nekim mineralima, pa bez... Konfuzija meni lično. U principu ti je dovoljno da sipaš omekšanu vodu, neka kupovna, ako ne menjaš puno ili kupiš RO ako menjaš puno. Kamenac možeš da rešiš i sa česmovačom pomoću Top OFF sistema za održavanje nivoa vode. Lako se pravi a izgled je u zavisnosti od majstorskog umeća :)