----------------------------------- Baia Pon Jan 02, 2023 12:13 pm ----------------------------------- @ reduktor: meni u akvarijumu sa soilom i mesanom vodom(ro/cesma) provodljivost opada kako prolazi vreme. Objasnjenje je da podloga u reakciji sa vodom menja jedinjenja koja izazivaju provodljivost u jedinjenja koja ne provode ili slabije provode.... Ovo moze da se desi i u akvarijumima koji nemaju soil ali imaju nesto drugo sto zakiseljava vodu i radi prakticno kao jonoizmenjivac u nekom manjem obimu. Sam zakljuci sta to moze da bude kod tebe....