----------------------------------- oldwolf Ned Mar 04, 2018 10:04 pm ----------------------------------- [youtube]https://youtu.be/oVlYkEVj3-Y[/youtube] Evo nešto na ruskom pa ko razume razume.