----------------------------------- IvanBo Uto Sep 29, 2020 11:51 am ----------------------------------- Samo trenutak da smanjim sliku prevelika je.