----------------------------------- Icethunder Pon Dec 05, 2016 5:50 pm ----------------------------------- Da, ovo sam primetio za ovo kratko vreme,nisu zainteresovani za tetra diskus,ali baš njupaju smrznutu artemiju i goveđe srce :)