----------------------------------- brankorad Uto Jan 03, 2017 10:19 pm ----------------------------------- Prvi dan je reakcija malo jača pa pripazi na ribe. Ja to obično pravim ujutru, a naveče ispustim co2 da nebi bilo nekih problema sa velikom koncentracijom co2 u vodi. Kao difuzor mi se dobro pokazao filter od cigare.