----------------------------------- xxxvelja Čet Nov 19, 2020 1:29 pm ----------------------------------- @nikouro. Da li i tetre mogu da ih jedu :) mislim kada su baš mali puževi. U poslednje vreme sam primetio da malezijskih puževa imam otprilike kao ranije a da se osuo znatno broj ramšorn i barskih skoro da ih nema baš sam se pitao šta bi moglo da bude koja promena. I ovo za boju kućica je zanimljivo... :D