----------------------------------- IVANRO Sub Sep 14, 2019 9:15 am ----------------------------------- Moraš da ga ukloniš u suprotnom gotovo da nema svrhe koristiti bilo koje preparate, ni đubriva za biljke niti lekove koje akvtivni ugalj može da ukloni iz vode. A aktivni ugalj dosta stvari može da ukloni iz vode. Ativni ugalj ionako treba koristiti nakon upotrebe lekova da pokupi ostatke lekova iz vode a ne stalno.