----------------------------------- ASX Pet Nov 16, 2018 8:58 am ----------------------------------- Ima miris kao sirce ako ga dobro pomirises, ali blago, a porvidan je kao voda, i ostaje na cepu belisasto ako malo kapne pa se sasusi.