----------------------------------- Sone_bg Sub Apr 29, 2017 1:11 pm Echinodorus Spidernet i Red Flame ----------------------------------- Veliki Spider net i mali pelcer Red Flame-a, ko šta ima neka ponudi, prednost ima pogostemon helferi, sitnolisna nana, pinatifida ili ako imate nešto drugo da ponudite osim hrane :)