----------------------------------- Soundwave Pet Okt 21, 2011 1:51 am Edno pitanje ----------------------------------- [quote]Безбеден ли е аквариум со димензии 80 х 40 х 35, со дебелина на стакло од 6мм? го тестирам веќе 3 дена, и го полнам по малку со вода, кога стигнав до 90 % полн со вода, веќе се направи мев на аквариумот со дочжина од 1,5 мм повеќе од нормалната ширина, 35 цм. Према вас, безбеден ли е?[quote/]