----------------------------------- CTale Pet Okt 21, 2011 12:53 pm Re: Edno pitanje ----------------------------------- Безбеден ли е аквариум со димензии 80 х 40 х 35, со дебелина на стакло од 6мм? го тестирам веќе 3 дена, и го полнам по малку со вода, кога стигнав до 90 % полн со вода, веќе се направи мев на аквариумот со дочжина од 1,5 мм повеќе од нормалната ширина, 35 цм. Према вас, безбеден ли е? Zavisi kako je zalepljen. Da li ima ojačanja?