----------------------------------- CTale Pet Okt 21, 2011 1:10 pm ----------------------------------- Razumem sve što pišeš, znam da misliš na to da se napravio mali "stomak" na staklu. Ako je dobro zalepljen verovatno neće biti problema. Ojačanja su lajsne od stakla koja se lepe uzdužno na prednju i zadnju stranu akvarijuma, pre samog vrha. Kod većih akvarijuma se lepe i na dnu. Ako te brine ovo ispupčenje na staklu, i da bi mirnije spavao - isprazni akvarijum, osuši staklo i zalepi lajsne. Najbolje da ti to uradi onaj ko ti je i akvarijum lepio. Vodi računa da lajsne ne dodiruju bočne strane akvarijuma, mora da bude rastojanje između.