----------------------------------- Serene Sky Sub Feb 04, 2017 6:00 pm ----------------------------------- Čekič u akvarijumu da zabirabis platikicama neće zasmetati.